Rơ le tới lui 48V

Thông tin sản phẩm:

Tên: Rơ le tới lui 48V (Relay)

Công suất: 48V

Liên hệ: 0902 126 346